Privacy Policy

Privacy Policy Camping de Kolibrie.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat depersoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van depersoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de WetBescherming Persoonsgegevens stelt.Doeleinden van de gegevensverwerking. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerktvoor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en hetbeheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteitengericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact-of aanmeldformulier opde website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurtbewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voorde volledige beantwoording en afhandeling daarvan.Klikgedrag en bezoekgegevens Op de website worden algemene bezoekgegevensbijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, deeventuelegebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoekermeestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nietaan derden verstrekt.Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikersde website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres vanuw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in deVerenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websitegebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haaradverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Googlekan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordtverplicht,of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geeninvloed op.Facebook en Twitter (social media) Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s tekunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppenworden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Dezecode plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en vanTwitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uwpersoonsgegevensdoen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.